19. Aomori Scallop Nigiri (2 pcs)

Kabeshiri.

$ 4.5